Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ funkciói megvalósítása érdekében. Weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.
Részletesebb információkért kattintson ide.
« Vissza
A pótbefizetés szabályai és számviteli elszámolása

2017-05-05

A korlátolt felelősségű társaságok működése során előfordulhat, hogy a társaság fizetési nehézségekkel küzd, saját tőkéje veszteséges működés folytán jelentős mértékben lecsökken, és ennek következtében vagyonvesztés áll be. Ilyen helyzetekben szükség lehet egy olyan átmeneti segítségre, amely elősegíti a társaság továbbműködésének lehetőségét.

Az egyik ilyen segítség a tagok által történő pótbefizetés, amely azáltal önkéntes, hogy kizárólag abban az esetben merülhet fel, ha a tagok a társasági szerződés megkötésekor már döntöttek a pótbefizetés lehetőségéről, viszont azáltal kötelező, hogy amennyiben a – társasági szerződés felhatalmazása alapján – a tagok szükség esetén a pótbefizetés előírásáról határoznak, akkor azt kötelező teljesíteni.

A pótbefizetés szabályai a Ptk-ban

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. § alapján az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

A felsorolt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról. Amennyiben a tagok ilyen döntést nem hoznak, akkor határozni kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról vagy jogutód nélküli megszüntetéséről. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, az a) pont szerinti körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

Pótbefizetés előírásáról a tagok abban az esetben határozhatnak, ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. Ilyen irányú feljogosítás esetén a társasági szerződésnek tartalmaznia kell azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, és tartalmaznia kell a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. A társasági szerződésnek a pótbefizetésekre vonatkozó rendelkezéseit fel kell tüntetni a tagjegyzékben is.

A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni.

A pótbefizetés teljesíthető akár pénzbeli, akár nem pénzbeli szolgáltatás útján. Nem pénzbeli szolgáltatás esetén meg kell felelni a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek.
A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

A pótbefizetés nem végleges vagyonátruházás. Ennek megfelelően a pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
Tekintettel arra, hogy a pótbefizetésről taggyűlési határozat rendelkezik, így annak teljesítése a tagoktól kikényszeríthető.
A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának nem teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni.

HA A PÓTBEFIZETÉST PÉNZBELI SZOLGÁLTATÁSSAL KELL TELJESÍTENI

Könyvelés a pótbefizetés teljesítésére kötelezett gazdasági társaságnál

1.    Pótbefizetés fedezetének könyvelése lekötött tartalékba a pótbefizetés előírásáról szóló taggyűlési határozat alapján:
T 413     Eredménytartalék
K 414     Lekötött tartalék
2.    Pótbefizetés teljesítésének könyvelése:
T 413     Eredménytartalék
K 384    Elszámolási betétszámla
T 414     Lekötött tartalék
K 413     Eredménytartalék
3.    Pótbefizetés visszafizetésének könyvelése:
T 384     Elszámolási betétszámla
K 413     Eredménytartalék
Könyvelés a pótbefizetésre jogosult gazdasági társaságnál

1.    Pótbefizetés teljesítésének könyvelése:
T 384     Elszámolási betétszámla
K 414     Lekötött tartalék
2.    Pótbefizetés visszafizetésének könyvelése
T 414     Lekötött tartalék
K 384    Elszámolási betétszámla

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő.

Cikkünket előfizetéssel teljes terjedelmében olvashatja a Könyvelői Módszertani Szemle 2017. március havi számában, melyben választ kaphat arra a kérdésre is, hogyan kell a pótbefizetés teljesítését könyvelni, ha azt követelés átadásával, illetve eszköz átadásával kell teljesíteni.Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2017 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról