INGYENES BÖNGÉSZÉS
Jelszóaktiválás
előfizetőknek
BEJELENTKEZÉS
Elfelejtett
jelszó
« Vissza

Megszűnt az adótanácsadók és adószakértők öt éves továbbképzési időszaka

2020-03-09

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők kötelező szakmai továbbképzéséről rendelkező 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 2020. január 1-jei hatállyal módosításra került, melynek következtében megszűnt az öt éves továbbképzési időszak. Helyette egy éves továbbképzési időszak alatt kell teljesíteni – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképzési kötelezettséget.

A továbbképzési időszak

A 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek) megkezdett és folyamatban lévő öt éves továbbképzési időszaka – függetlenül a teljesített továbbképzési évek és a megszerzett kreditpontok számától – 2019. december 31-ével lezárult.

A továbbképzésre kötelezetteknek a szakmai továbbképzési kötelezettséget 2020. január 1-jétől egy éves továbbképzési időszakban kell teljesíteniük.

A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyilvántartásba vételét követő továbbképzési évtől kezdődően terheli, tehát nem a regisztráció napjától indul a továbbképzési időszak, hanem a továbbképzési év egységesen minden nyilvántartásban szereplő személynél megegyezik a naptári évvel. Egy továbbképzési év tehát január 1-jétől december 31-éig tart.

A továbbképzés teljesítése

Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a szakmai továbbképzési kötelezettséget kreditpont-minősítési eljárás keretében megállapított kreditpontok megszerzésével teljesítik.

A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 20 kreditpontot kell megszereznie. Az adott továbbképzési évben a 20 kreditponton felül megszerzett többlet-kreditpontok nem vehetők figyelembe a következő évek továbbképzési kötelezettségének teljesítése szempontjából. Ugyanazon minősített továbbképzési program − ideértve annak elektronikus változatát is − csak egyszer jogosít kreditpontra.

Továbbképzési évenként legfeljebb 2 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési év során – a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10/B. § (8)-(11) bekezdése szerinti – szakmai szervezet vagy szakmai szerveződés tagjaként jogosult az általa szervezett szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken részt venni.

A szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó ezen jogosultságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, amelyet a továbbképzési évet követő január 31-ig bejelent a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztató szerint. A 2 kreditpont a továbbképzésre kötelezett továbbképzési kötelezettségébe a szakmai szervezet és a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó bejelentése alapján számítható be.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy nem minősül továbbképzésnek a korábbi szabályok szerinti
–    jogi vagy gazdaságtudományi szakon lezárt félév;
–    az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése;
–    az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése;
–    gazdaságtudományi vagy jogtudományi doktori képzést folytató oktatási intézményben a doktori fokozat megszerzése.

A továbbképzés teljesítésének bejelentése

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében megszűnik a továbbképzési kötelezettség teljesítésének résztvevők általi bejelentési kötelezettsége.

A továbbképzési programok teljesítését – a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez hasonlóan – a továbbképző szervezetek jelentik be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek a Kormányzati Portálon erre a célra létrehozott felületen keresztül.

A továbbképző szervezetek továbbra is kiállítják a továbbképzés befejezését követő 30 napon belül a továbbképzési programok teljesítéséről szóló kreditpont-igazolásokat a résztvevők számára az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.

Kreditpontok beszámításának lehetősége a 2020. továbbképzési év teljesítésébe

Azok a 2019. december 31-ig nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők, akik a megkezdett és folyamatban lévő öt éves továbbképzési időszakukban, 2019. január 1-jét követően 2019. december 31-ig több mint 20 kreditpontot teljesítettek a továbbképzéseken való részvétellel, a 20 kreditponton felül teljesített kreditpontjaik beszámítását kérelmezhetik a nyilvántartásba vételt végző szervezettől a 2020. évi továbbképzésük teljesítésébe. A kérelmet és a beszámítható többlet-kreditpontokról szóló igazolásokat a továbbképzésre kötelezett személynek legkésőbb 2020. december 31-ig kell megküldenie a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére. A kérelem adatlapja letölthető a https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu weboldalról.

Nyilvántartásból való törlés

Az éves továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. Méltányossági eljárásra a jogszabály nem ad lehetőséget.

A nyilvántartásból való törlést követően a tevékenység végzésére irányuló szándék ismételten bejelenthető, egyidejűleg kérelmezhető a nyilvántartásba történő ismételt felvétel, amennyiben a bejelentést megelőző 12 hónapban a bejelentő teljesíti a továbbképzési kötelezettségét (a legalább 20 kreditpont megszerzését), és az erről szóló igazolásokat a bejelentéséhez csatolja.

Kimentés a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól

A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése alól kimentési kérelem akkor fogadható el, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy
a)    minden tőle elvárhatót megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, és igazolja a kimentésre okot adó körülményt, és
b)    a kérelmével érintett továbbképzési időszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követően nem végzett adótanácsadói, adószakértői, vagy okleveles adószakértői tevékenységet.

A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követő évben, március 31-ig lehet előterjeszteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél. Első alkalommal a 2020. továbbképzési év vonatkozásában 2021. január 1-jétől 2021. március 31-éig nyújtható be kimentési kérelem.

Egymást követő két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász

 

 

 

Szeretnék ilyen híreket kapni >>

MAGAZIN
ELŐADÁSOK
ESETTÁR
ARCHÍVUM
JOGSZABÁLYOK
KAPCSOLAT
HÍRLEVÉL
ELŐFIZETEK
könyvelői klub | könyvelő képzés | könyvelő tanfolyam | budapest | debrecen | könyvelői konzultáció | könyvelési segédanyagok | mérlegképes könyvelő tanfolyam | klubtagság | letölthető anyagok | könyvelői tudástár | konferenciabérlet | díjmentes online szolgáltatás | könyvviteli szolgáltatás | könyvelői szakmai fórum
Minden jog fenntartva! © 2020 Könyvelői Módszertani Szemle - Könyvelői Klub
Még nem tagja közösségünknek?
Díjmentes tájékoztatás szolgáltatásunkról